Náhradní plnění

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou podle § 81 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 % z celkového počtu zaměstnanců.

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/ohlaseni-plneni-povinneho-podilu-ozp

Tři možnosti, jak splnit povinný podíl:

  1. Přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  2. Finanční odvod státu
  3. Odebrání služeb, zboží či zadání zakázek poskytovateli náhradního plnění

Firma Dobrá Uklízečka s.r.o. je registrovaná firma na chráněném trhu práce, na základě zákona – § 81 odst. 2, písm. b) Zákona o zaměstnanosti – oprávněni poskytovat tzv. náhradní plnění, které supluje povinnost zaměstnávat občany se zdravotním postižením.

Výhody náhradního plnění

  • pomůže Vám splnit povinný podíl
  • získáte touto cestou užitečné služby, kterou Vaše firma tak jako tak potřebuje
  • ušetříte na odvodu do státního rozpočtu
  • nepřímo podpoříte zaměstnávání OZP osob

Kontaktní údaje

Přejít nahoru